InicioSOCIEDADEO TSXG confirma a nulidade do nomeamento de Mónica Martínez como edil...

O TSXG confirma a nulidade do nomeamento de Mónica Martínez como edil de Deportes na Coruña

Publicada o

Por europapress

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a nulidade do nomeamento, en setembro de 2020, da responsable da área de Deportes do Concello da Coruña, Mónica Martínez, quen se presentou ás eleccións municipais de 2019 por Cidadáns.

Ademais, o alto tribunal galego ratificou que a edil deberá reintegrar á administración municipal as cantidades percibidas como consecuencia do nomeamento anulado, “é dicir, as que resultan da diferenza entre as cobradas na súa condición de responsable de Deportes e as que lle correspondían con anterioridade”, explica o alto tribunal galego.

A sección terceira da Sala do Contencioso-administrativo, confirma a sentenza ditada o pasado mes de abril en primeira instancia polo Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 da Coruña, que foi recorrida pola edil e polo Concello nun proceso xudicial iniciado pola Marea Atlántica.

No fallo, o TSXG indica que “non se discute que a concelleira ten a consideración de membro non adscrito, nin que os actos administrativos impugnados recoñécenlle dereitos económicos superiores aos que lle corresponderon de permanecer no seu grupo de procedencia”.

O tribunal subliña que o artigo 73.3 da lei reguladora das bases do réxime local (LRBRL), á que corresponde a regulación do réxime xurídico da administración local, dispón que “os dereitos económicos e políticos dos membros non adscritos non poderán ser superiores aos que lles corresponderon de permanecer no grupo de procedencia”. Así, recalca que “non se trata da devolución de ingresos ao erario público”, senón de que o percibido “non está permitido, está prohibido”, segundo o artigo 73.3 LBRL.

Os maxistrados lembran que a LBRL establece que, “a efectos da súa actuación corporativa”, os membros das corporacións locais “constituiranse en grupos políticos, na forma e cos dereitos e as obrigacións que se establezan, con excepción daqueles que non se integren no grupo político que constitúa a formación electoral pola que foron elixidos ou que abandonen o seu grupo de procedencia, que terán a consideración de membros non adscritos”. Así, destacan que “as palabras da lei son claras, non procede interpretalas”.

VOTO PARTICULAR

A sentenza conta co voto particular dun maxistrado, quen entende que se debería de acoller o recurso de apelación no referente á obrigación do reintegro das cantidades que, en exceso, puido percibir a concelleira.

O xuíz asegura que “non procedía ordenar o reintegro das retribucións que en exceso recibira a concelleira, por máis que as resolucións da alcaldesa fosen desconformes a dereito, tanto en canto ao alcance económico, como ao político da súa anómala decisión”.

Así, considera que “se a concelleira dispuña dun título xurídico no seu momento lexítimo e se a entidad local viuse favorecida polos traballos e decisións que adoptou, tiña que retribuílos, pois doutra maneira produciríase un enriquecemento indebido para as arcas municipais”. A sentenza do TSXG non é firme xa que cabe presentar recurso.

ÚLTIMAS

A Coruña, provincia onde os pequenos concellos de interior votan de xeito conservador mentres a costa se moderniza

Galicia é diversa. A nosa terra é un territorio onde nada ten que ver a...

A Xunta presenta unha oferta por 35.000 euros para adquirir os murais de Lugrís da rúa Olmos da Coruña

Despois da polémica xerada entre a sociedade civil pola posta en venda dos murais...

O tempo descafeinou O Gran Camiño

Mágoa o temporal desta mañá que agriou a celebración de O Gran Camiño na...

A AMEGA descobre a historia dos medios en galego da cidade

Ademais do Festival de Música Galega contemporánea deste xoves, e para o que xa...